divendres, 29 de juliol de 2016

CONVOCATÒRIES 2015Ha sortit publicada la diligència del tribunal qualificador que dóna publicitat del resultat de la primera prova de l’oposició i estableix la puntuació mínima per superar la primera prova de les següents convocatòries:


dilluns, 25 de juliol de 2016

Com sol.licitar l'abonament de la quantia equivalent a un 20,77% de l'import deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012La quantia equivalent a un 20,77% de l'import deixat de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària s'abona d'ofici a tot el personal que hi tingui dret que estava en servei actiu o situació assimilada en la data d'entrada en vigor del Decret Llei 4/2016, és a dir, el dia 23 de juny de 2016.

El personal que hi té dret perquè ha passat a d'altres situacions administratives, ha estat jubilat, s'ha extingit el seu vincle administratiu o contractual etc., ha d'adreçar una sol.licitud d'abonament al departament, organisme, ens o entitat on es prestaven serveis en el moment en què va suprimir-se la paga, és a dir, al departament, organisme, ens o entitat que li hagués correspost abonar aquests 38 dies de la paga extraordinària.

dimecres, 6 de juliol de 2016

Funcionament Mobilitat Voluntària Àmbit ICSEl funcionament que serà de la següent forma:
La persona que vulgui canviar de centre haurà d’accedir a l’aplicatiu (Mobilitat Voluntària Primària) per inscriure’s i podrà sol·licitar fins a tres destinacions en ordre de preferència.
Quan es produeixi una vacant en un centre, des de Recursos Humans, enviaran un email a l’aspirant a la vacant que tingui més puntuació. L’aspirant s’haurà de posar en contacte amb el director del centre on es troba la vacant i el director l’informarà de les condicions de treball.

dimarts, 5 de juliol de 2016

Fem front a les agressionsCauses que poden motivar les agressions en els centres sanitaris

 •  Tensió motivada per les llargues esperes (ja sigui en les consultes o en les sales d’espera).
 • Diagnòstics no previstos pel pacient. 
 • Intent d’aconseguir tractaments o medicaments.
 • Intent d’obtenir baixes laborals fingides.
 • Estar sota els efectes de drogues o alcohol en anar a la consulta.
 • Ressentiments per algun diagnòstic anterior equivocat, real o fictici.

Procediment d’actuació enfront a una persona agressora

Comentari sobre l’aplicació de l’article 42.C, del Conveni del SISCAT.Dos dies naturals i en el cas de fraccionar-ho es podrà gaudir mentre duri el procés, aquesta és la interpretació que en fa la Comissió Paritària del I Conveni del Siscat en la seva Acta 5ª, cal tenir-ho en compte i reclamar aquesta interpretació enfront de certes posicions restrictives.

Us recordem el que diu l’article 42.C:

Article 42. Permisos retribuïts
42.1. Els treballadors i treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l’obligació de justificar-ho, podran gaudir dels següents permisos retribuïts:

“c.- De dos dies naturals per hospitalització (inclosa l’hospitalització domiciliària), cirurgia major ambulatòria de parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. A aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb qui convisqui el/la treballador/a, formant una parella de caràcter estable. Si els fets esdevenen en localitats fora de Catalunya, el permís serà de quatre dies naturals.
S’assimila a l’hospitalització a efectes d’aquest permís, les estades a urgències de familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat, per adopció o per acolliment preadoptiu o permanent, que siguin superiors a 24 hores. El permís serà pels temps coincident i tindrà una durada màxima de dos dies. “


Convocatòries Promoció Interna ICSNombre de places: estarà en una forquilla de 700-800 places entre totes les categories.
Categories a convocar:
 • Auxiliar administratiu
 • Administratiu
 • Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa
 • Tècnic Superior de la Funció Administrativa
 • Fisioterapeutes
 • Llevadora
 • DUI
 • Treballadora Social
 • Tècnic Superior de Laboratori

Comín i Colau acorden prioritzar inversions en els barris més necessitatsPublica l’Ara

Generalitat i Ajuntament invertiran 187 milions fins a l'any 2023 en 37 centres sanitaris de Barcelona

Lluitar contra les desigualtats i reforçar el caràcter públic del sistema sanitari. Aquestes són les dues "prioritats estratègiques molt coincidents" que hi ha en aquests moments entre el departament de Salut i l' Ajuntament de Barcelona, segons han remarcat aquest dilluns el mateix conseller, Toni Comín, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.