divendres, 31 de maig de 2013

Concert per la llibertat


Convocatòria Primària-MF-2010

DOGC d’adjudicació de places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de medicina de família (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria Primària-MF-2010).

Convocatòria Primària-PEDT-2010

DOGC d’adjudicació de places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de pediatria (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convocatòria Primària-PEDT-2010).

Retallades: una imatge objectiva i real (I)

La Intersindical-CSC inicia una sèrie de fulls informatius sobre les retallades. Aquest pretén ser el primer d’una sèrie que ens ajudi a quantificar la magnitud de la tragèdia, aprofundint en les seves causes bàsiques. No podem obviar que la política del Govern de la Generalitat i els seus “consells assessors” ens mena cap a un estil neoliberal econòmic i d’Administració pública. 
Nogensmenys, no podem passar per alt les circumstàncies que viu el nostre país, d’escanyament sistemàtic i d’absolut menyspreu de les obligacions de l’estat espanyol, reconegudes per les seves pròpies lleis.

Si voleu llegir la primera entrega cliqueu aquí

dijous, 30 de maig de 2013

Convocatòria H.Barcelona-DUI-2010

Llistat de resultats definitius del concurs de mèrits de la fase de concurs oposició i llistat del resultat final de la fase de concurs oposició, amb indicació del número d’ordre de classificació final assolit per cada persona aspirant.

dijous, 23 de maig de 2013

Salut calcula cinc anys per convertir l´ICS en filials ´sotmeses al dret privat´


Publica El diari de Girona
El conseller Boi Ruiz confirma que abans del 2014 ja estarà creada l'empresa pública que gestionarà els 26 CAP gironins
El conseller de Salut, Boi Ruiz va revelar ahir alguns detalls del projecte per dividir l'Institut Català de la Salut (ICS) en empreses filials amb autonomia de gestió, després de mig any sense moviments al respecte. En resposta a una pregunta parlamentària (...) va explicar que el calendari previst per desplegar el projecte tindrà uns cinc anys de durada.

dimarts, 21 de maig de 2013

Els salaris baixos incrementen el risc d’hipertensió

Paul Leigh és epidemiòleg al departament de Salut Pública de la Universitat de Califòrnia Davis (EUA). Recentment, la revista científica European Journal of Public Health ha publicat els resultats d'una de les seves investigacions. Leigh mostra que els salaris baixos incrementen el risc de patir hipertensió, una de les malalties cardiovasculars amb més incidència en el món desenvolupat. Aquest investigador proposa que les autoritats tinguin en compte aquests resultats en prendre decisions sobre la regulació salarial.

És aquest el primer estudi que examina l'efecte dels salaris sobre la hipertensió?És el primer que jo sàpiga. Hi ha treballs anteriors que relacionen l'estatus socioeconòmic amb les malalties circulatòries. No obstant això, què s'entén per estatus socioeconòmic varia d'uns treballs als altres i hi ha controvèrsia respecte a quins components de l'estatus socioeconòmic provoquen un major risc de patir malalties circulatòries. Sembla que el nivell educatiu, el tipus de professió i el volum global d'ingressos tenen efectes diferenciats.
Per què vau decidir usar els salaris com a indicador?
Moltes persones elaboren judicis sobre si mateixos, el que anomenem autovaloració, en funció dels seus salaris. Baixos salaris significa baixa autovaloració, i al meu entendre una baixa autovaloració condueix a una pitjor salut, incloent la hipertensió. A més, els salaris es veuen afectats per decisions dels governs, per exemple, quan aquests aposten o no per incrementar el salari mínim interprofessional, donen suport als sindicats perquè negociïn amb les empreses el pagament de salaris dignes, o augmenten el salari dels funcionaris que tenen salaris més baixos.

dijous, 16 de maig de 2013

PEL DRET A LA SALUT , PER UNES CONDICIONS DE TREBALL DIGNES

NI  PRIVATIZACIONS, NI RETALLADESEl nostre sistema sanitari  està seriosament amenaçat per la disminució del pressupost que s'hi destina i per la intenció dels governs de privatitzar els serveis sanitaris, utilitzant com a excusa la crisi i  la cerca d’una pretesa major eficiència.
Volem un  servei de salut, públic, d’accés universal, igual per a totes les persones, eficient, de qualitat i sense esperes . Un autèntic Servei Nacional de Salut (SNS),finançat amb impostos  basats amb la progressivitat fiscal aplicada a la riquesa.

dimecres, 15 de maig de 2013

MANIFEST COL•LECTIU SILENCI BLANC


Un seguit de companyes i companys que treballen al sector sanitari i pertanyen a grups professionals diversos, ens han fet arribar aquesta proposta que te la seva concreció en aquest manifest, amb l’objectiu de difondre i per a socialitzar les seves propostes.
El nostre silenci i dret a decidir
Per una alternativa ciutadana a l’espiral de retallades sanitàries

Venim d’un llarg silenci, com la cançó d’en Raimon. I no només per la situació en sí de la sanitat pública catalana sinó principalment per les causes que l’han provocada. Per aquest motiu creiem que la millor manera de trencar el nostre silenci és amb el propi silenci. Però un silenci diferent: un silenci que ens convidi a tots a prendre consciència de que toquem fons, de la nostra responsabilitat social i que ens obliga a dir prou. Un silenci ben fort que arribi a tota la societat i a les nostres institucions.

Experts de la Generalitat proposen prescindir de la majoria de funcionaris

Des de la Intersindical-CSC considerem necessari recordar que la figura del funcionariat públic és una fita de l'actual Estat de Dret, per tal d’evitar que els interessos dels governants influeixin en les decisions de l'Administració, ja que abans només era  necessari basar la seva actuació en la Llei.
El Dret Administratiu es va crear com a garantia de la imparcialitat dels poders públics front els interessos privats, per tal d’evitar situacions de canvi de tot els empleats públics amb cada canvi de partit al govern. Ara i sempre cal reclamar transparència i rendiment de comptes a l’Administració Pública, l’exigència de transparència i de les mesures pertinents de control real, son garanties d’un us dels bens i serveis públics al servei de la ciutadania i no al servei d’interessos particulars/privats.

Publica El País
Només policies, inspectors i figures d'autoritat mantindrien l'estatus
La resta d'empleats públics serien laborals

dimarts, 14 de maig de 2013

sanitat en lluita

Núria Bosch: 'Quan Espanya vegi que ens n'anem de veritat voldrà negociar'

Resum de l’entrevista amb Núria Bosch, catedràtica d'economia pública a la UB i vice-presidenta del CATN (Consell Assessor per la Transició Nacional) publicada a Vilaweb.
Bosch ha estudiat amb detall la hisenda pròpia d'un hipotètic estat i en conclou que els beneficis superen llargament els perjudicis. També parla de la situació actual i de la batalla del pressupost de la Generalitat per al 2013.
Es pot prorrogar indefinidament el pressupost?
—Es pot passar amb el pressupost prorrogat, però això té limitacions: no es pot disposar de la llibertat que et dóna fer un pressupost pel que fa a la inversió, és a dir, fer polítiques diferents. Estàs lligat de mans i peus perquè has de fer allò que ja vas fer l'exercici anterior. Ara, entenc que fer un pressupost complint l'objectiu de dèficit que marca l'estat espanyol és molt difícil o directament impossible. Per tant, o es fa un pressupost i es planta cara al govern amb l'objectiu de dèficit que es cregui oportú, o més val continuar com fins ara amb el pressupost de l'any passat.

Quins inconvenients tenen aquestes dues vies?
—El problema és obtenir el finançament. Amb pressupost nou o sense, la dificultat és aconseguir el finançament per cobrir el dèficit. Si la Generalitat es planta i fa el pressupost amb el dèficit que li sembli més adequat –un 2% del PIB, per exemple–, el problema és com finançar-lo. Com que l'única via que tenim a Catalunya per finançar dèficit és a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA), tan sols obtindrem el crèdit que l'estat ens autoritzi. I no tenim cap més via de finançament oberta que no sigui aquesta. No podem acudir als mercats perquè ens ofereixen un crèdit amb interessos desorbitats. És una situació força complicada, perquè la Generalitat no té marge de maniobra. O compleix l'objectiu de dèficit o no pot finançar-lo.

dissabte, 11 de maig de 2013

Salut va gastar 400 milions més dels pressupostats el 2012


Publica El Punt/Avui
La factura farmacèutica supera les previsions i obliga a estalviar en altres partides
La desviació de Salut suposa el 40% del total de la Generalitat
Salut tanca l'any amb 9.162 milions de despesa, 1.450 en receptes
El Departament de Salut va tancar el 2012 amb una despesa de 9.162,5 milions d'euros, una quantitat que suposa 406 milions més dels 8.756,2 que la Generalitat va preveure en el pressupost. Aquest pressupost inicial ja estava calculat tenint en compte la possibilitat de tancar l'any amb el dèficit permès per l'Estat, que era de l'1,5% del PIB. Finalment, però, la Generalitat va tancar el 2012 amb un dèficit de l'1,96%, que, segons la conselleria d'Economia, equival a uns 3.900 milions d'euros, 1.000 més dels previstos amb l'objectiu inicial de dèficit de l'1,5%. Així doncs, d'aquest miler de milions, el 40% (els 406 milions esmentats) corresponen a la desviació del Departament de Salut.

dimecres, 8 de maig de 2013

Declaració de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret de decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents:


-Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
-Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret de decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte per totes, a través de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que serà el garant fonamental del dret de decidir.

Una empresa pública passarà a gestionar el servei de Radiodiagnòstic de l´hospital

Agències
El servei de Radiodiagnòstic de l'hospital Trueta de Girona passarà a formar part de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). L'empresa pública del Catsalut es farà carrec d'aquestes àrees que fins ara estaven dirigides directament per l'Institut Català de la Salut (ICS) a partir del mes de juny en el marc d'uns canvis que també afectaran els serveis de Medicina Nuclear i Radiologia dels centres de l'ICS de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

L’IDI gestionarà tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS


L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa pública del Catsalut que des de fa més de dues dècades gestiona, administra i executa una part dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquests serveis conviuen amb els serveis de radiodiagnòstic propis de l’ICS. 

La voluntat dels consells d'administració de les dues institucions és que l’IDI sigui l'entitat que gestioni tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS, sense perjudici que també pugui prestar serveis a altres entitats del sector sanitari català.

dimarts, 7 de maig de 2013

Signatures per uns pressupostos sense retallades


La Plataforma Sindical Unitària integrada per sindicats amb representació en les diferents administracions públiques de Catalunya i de la qual forma part la  Intersindical-CSC ha fet la primera entrega a Barcelona d'un document amb prop de 20.000 signatures adreçat al President de la Generalitat en la qual es recull que:
"Els serveis públics i socials són l'instrument que tenen els estats i els governs per garantir el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. Sense sanitat, educació, protecció social, justícia i seguretat no hi ha Estat.
Els empleats i empleades de l’administració constitueixen l’eix vertebrador de les polítiques públiques. La ràtio de treballadors públics per nombre d' habitants de Catalunya és la mes baixa de l’estat espanyol i de les més baixes de la Unió Europea.

La sortida de la crisi no es pot fonamentar en retallar drets i salaris, sinó en aplicar polítiques de desenvolupament econòmic i en exercir una fiscalitat progressiva que recapti més impostos procedents de les rendes del capital i del patrimoni.”   

dilluns, 6 de maig de 2013

Volant cap a la privatització irreversible dels sistemes sanitaris


Lucy Reynolds és investigadora de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Porta anys analitzant el procés de privatització de l'NHS, el resultat és la publicació d'una sèrie d'articles imprescindibles per conèixer la reforma en aquell país.
Fa unes setmanes el BMJ va publicar l'extracte d'una entrevista de més d'una hora a Reynolds per part de Jill Mountford (The future of NHS-irreversible privatisation?).

El procés de privatització britànic guarda múltiples similituds amb el procés de privatització passat en altres països europeus. La llei britànica (Health and Social Care Act) va ser aprovada fa poc més d'un any, un parell de mesos abans de l'aprovació a Espanya del RDL 16/2012. En el moment de la seva aprovació aquesta llei era (per Reynolds) com un avió sense motors: una norma sense regulacions que van trigar un any a arribar, i que representen aquests "motors" que necessita l'aeroplà per poder volar. Cap a on? Cap a una privatització completa del sistema sanitari anglès. No només oferint a les empreses privades una quantiosa porció del pastís dels pressupostos sanitaris, sinó convertint el procés de privatització en irreversible. Un procés en cap cas serà radical (cosa que seria difícilment acceptable), sinó prou progressiu perquè quan la població sigui conscient d' ella sigui ja sigui massa tard.

Amb la independència, quants diners guanyaria Catalunya?

diumenge, 5 de maig de 2013

El comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de Vilafranca va fer lliurament de 132 litres de llet, 20 llaunes de sardines i 20 packs de tonyina al banc d'aliments de Vilafranca.


Aquests aliments es van poder comprar gràcies a l'aportació de tots els treballadors amb la seva aportació en la xocolatada que vam realitzar.

Amb aquesta acció volem fer èmfasi en la necessitat que tenim de lluitar contra les retallades que estem patint però no podem deixar de banda la solidaritat amb la gent que ho estar passant pitjor , una solidaritat com a treballadors.
No volem fer caritat, ja que aquesta es humiliant i exerceix verticalment, nosaltres creiem amb la solidaritat que és horitzontal i implica respecte mutu.

divendres, 3 de maig de 2013


El proper 7 de maig les delegades i els delegats de la PSU farem entrega de les signatures recollides aquest dies per uns pressupostos socials

1 de maig 2013


dijous, 2 de maig de 2013

Catàleg de compliment de la jornada a l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut


El catàleg de compliment de la jornada a l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut és un document elaborat per la Direcció de Recursos Humans on s'estableixen uns criteris genèrics sobre l'aplicació de l'ampliació de jornada a 37,5 hores.
Tant abans com ara seguim pensant que l'aplicació de l'increment de jornada només està motivat per facilitar reducció de contractacions i, per tant, per generar més atur a l'àmbit públic.