dilluns, 19 d’abril de 2021

Despertem-nos!


Publiquem pel seu interès aquesta carta difosa per FoCAP

Per la nostra salut: despertem-nos i despertem-los!

Sóc metgessa de família d’un CAP a Barcelona i escric per fer veure una situació que està tristament amagada i que em temo que, com no canviï aviat, tindrà conseqüències greus. 

Ara com ara l’atenció primària té la seva activitat assistencial presencial pràcticament aturada des de fa un any. S’entén que en els primers mesos de la pandèmia totes haguéssim d’actuar de la manera que ho vam fer; centrant-nos en l’atenció a la COVID mentre evitàvem el tancament dels ambulatoris (com es va suggerir en un principi). 

Però a data d’avui a la majoria dels CAPs de Catalunya l´activitat assistencial presencial continua absolutament limitada amb la pèrdua de l’atenció habitual pel professional de referència (longitudinalitat) i el canvi a una telefònica o telemàtica. Tot això ja està comportant problemes de salut greus a la ciutadania; retards diagnòstics, iatrogènia o empitjorament en els paràmetres de salut general de la població en un context d’inequitat per al ciutadà, ja que cada CAP actua de manera diferent. 

dijous, 8 d’abril de 2021

Previsió processos Selecció ICS març 2021


STOP Agressions: Exigim seguretat en els CAP ja!

La realitat és que en els nostres centres d'atenció primària també atenem persones que són agressives, en moltes ocasions conegudes per l'equip i a vegades de procedència totalment desconeguda, que ens agredeixen no només verbalment sinó també físicament i psicològicament. Cal fer èmfasi que els CUAP funcionen ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any i que normalment estan ubicats en CAP urbans o semi-urbans amb un abast territorial i poblacional ampli de més d'una ABS. En moltes ocasions, com hem comunicat prèviament tots els actors socials de les diferents Juntes de Personal a les persones responsables, el personal dels CAP i especialment el personal ubicat a admissions i triatge està massa exposat a persones potencialment agressores.  

dimecres, 7 d’abril de 2021

Manifest Internacional per la Vida


Amb motiu del dia mundial de la Salut, la sectorial de Sanitat de la Intersindical ens sumem al Manifest Internacional per la vida fet per l’Assemblea Internacional dels Pobles.

Manifest Internacional per la Vida
Assemblea Internacional dels Pobles
2021.04.07

dimecres, 31 de març de 2021

Informatiu Convocatòria ICS DSI-Lliure-2018

 

INFORMATIU CONVOCATÒRIES OBERTES DE SELECCIÓ FIXA DE L'ICS
Convocatòria núm. de registre: DSI-Lliure-2018 (+)
Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITÀRIA EN INFERMERIA

Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs (+)

  • Barem: Abans de presentar mèrits, consulteu el barem de la convocatòria DSI-Lliure-2018 (+)

  • Terminis: S'obre el termini del 15 de Març al 14 de Maig de 2021 per a reservar cita prèvia i presentar la documentació.

Aconseguim que l'ICS publiqui els nomenaments provinents de la Borsa de Treball

Arran de les reclamacions de l'equip de delegats i delegades de la Intersindical presentades a la Generalitat, s'han començat a publicar en l'apartat Nomenaments mensuals de borsa de treball de la secció Personal de la web de transparència de l'ICS, els nomenaments provinents de la Borsa de Treball.

Resultats de l'enquesta sobre condicions de treball durant la COVID-19 a ICS Catalunya Central

El passat mes de desembre del 2020 la secció sindical de la Intersindical a la GTCC vam enviar una enquesta amb 30 preguntes dirigides a valorar la idoneïtat de la situació i de les condicions laborals bàsiques durant la pandèmia de la COVID-19 de les professionals de la Gerència Territorial de Catalunya Central.


Un 77% de les persones enquestades treballa a l'àrea sanitària i el 23% restant ho fa en l'àrea de gestió i serveis. 

La distribució dels percentatges del servei del lloc de treball de les persones enquestades és gairebé idèntica a les dades reals de la plantilla de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Una vegada obtinguts els resultats, i havent comprovat que la mida de la mostra és l'adequada, fem el següent anàlisi  dels resultats:

dissabte, 13 de març de 2021

El gran mal de la sanitat: la temporalitat

Un dels grans greuges que patim els qui treballem en algun sector de l'Administració és el trobar-nos per sota de Polònia quan parlem de temporalitat en el sector públic. Especialment preocupant és quan parlem d'Educació i Sanitat, que mostren unes xifres de professionals temporals molt més elevades que d'altres sectors. 
Tampoc s'explica el tant per cent tan elevat que patim a les comunitats autònomes (30%) en relació a l'Administració Central (8%). Com era d'esperar, aquests resultats han provocat una resposta contundent per part de la Unió Europea; a canvi de fons europeus s'haurà de frenar aquesta gran taxa de temporal.
D'acord a l'article 9.3 de l'Estatut Marc, que regula el nomenament de personal estatutari eventual, no s'estableixen limitacions a la durada dels nomenaments d'eventualitat ni a les seves renovacions, ni tampoc imposa cap obligació a l'Administració de crear llocs estructurals addicionals per posar fi al nomenament de personal eventual. De fet, en el cas que l'Administració decideixi lliurement crear aquests llocs, se li permet procedir a la seva provisió mitjançant el nomenament de personal estatutari temporal interí, de manera que la situació de precarietat dels treballadors perdura, esdevé permanent, mentre que l'Estat membre de què es tracta té un dèficit estructural de llocs fixos en el sector públic. Per això, cal deixar d'amortitzar places;  els professionals que desenvolupen un treball estructural ho han de fer amb plaça fixa i l'Administració ha de garantir les corresponents convocatòries de selecció fixa.

divendres, 12 de març de 2021

Intersindical ICS, compromeses amb la transparència


Tot i que l'ICS segueix entossudit, 
amb la connivència d'un sindicat del règim del 78, en no donar-nos la informació que demanem respecte els nomenaments provinents de la borsa de treball com a representants dels treballadors/es, les conclusions de l'APDCat són rotundes: 

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés a les dades sol·licitades.

Per altra banda, cal fer esment que la disposició addicional desena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, també preveu l'interès legítim com a base legitimadora per a accedir a una informació de què disposa l’Administració i que conté dades personals de tercers.

dijous, 11 de març de 2021

Vacunació Covid19 Infermeria a punt de la saturació

Reproduïm la nota de l'equip de treball d'Infermeria de la Subsectorial de l'ICS a la Intersindical. 

Davant la campanya de vacunació més gran de tots els temps, en la qual hi ha dipositada moltes esperances de gran part de la població mundial, creiem que hi ha un grup que està especialment dedicat i implicat com som les professionals d’infermeria. 

dimecres, 10 de març de 2021

L'excusa perfecta, la pandèmia

Reproduïm la nota que ens ha fet arribar una una treballadora del personal administratiu de l’ICS, amb la qual estem plenament d’acord.
Portem ja un any de Pandèmia, 1 any de la «nueva normalidad». Efectivament crec que, desgraciadament, ho estan aconseguint!; tots els treballadors de l’ICS estem fent, sense ni plantejar-nos res més, allò que les «mentes pensantes» (no sé ben bé qui són, però hi són) han decidit.
Ja tenen «el» motiu per implantar del tot un nou model d’atenció al públic, basat en la impersonalitat i la fredor, que aliena la gent i la separa cada cop més, enemistant-la entre ella. Amb l’excusa del «virus» s’estructuren dinàmiques totalment ineficaces i caòtiques.

dimarts, 9 de març de 2021

Llista provisional admeses i excloses mobilitat voluntària 2020

Ha estat publicada la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria de mobilitat voluntària, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits. 
S'obre un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 9 de març de 2021 i finalitzarà el dia 23 de març de 2021, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes.

divendres, 5 de març de 2021

La sanitat té nom de dona

El personal de la sanitat treballem les 24 hores del dia 365 dies l’any. La impossibilitat de planificar les nostres vides quan es van encadenant contractes eventuals, de fins i tot dies, fa que les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar de les dones que hi treballem s’agreugi en aquest context.
Durant la pandèmia s’ha observat que aquelles feines remunerades que cobren especial rellevància per fer front a la COVID-19 són les professions més feminitzades, fruit de la segregació horitzontal del mercat de treball, com ara el personal sanitari i farmacèutic on el 70% som dones, residències de gent gran (84%) i personal de serveis socials (80%), entre d’altres.

dimarts, 2 de març de 2021

Resum Mesa Sectorial 26/02/2021

Borsa de treball
La nova previsió de l’ICS es publicar la baremació del nou pacte de borsa entre el 15 i el 22 de març. Recordem que aquest pacte es va signar el 22 de novembre de 2019 i que havia d’entrar en vigor 6 mesos després.
Esperem que això posi fi a les queixes constants per les dubtoses contractacions.

DPO 2020
La previsió de l’ICS es publicar la resolució definitiva a finals d’aquest mes i fer-ne el pagament a la nòmina d’abril.
Quant pervers pot arribar a ser l’ICS, que signa la Instrucció 01/2020 per a millorar les DPO del personal temporal i continua oferint contractes de dilluns a divendres que trenquen la solució de continuïtat que permetria a aquest personal accedir al cobrament de les DPO. 

Seguiment Processos Selecció 26/02/2021


 

dilluns, 22 de febrer de 2021

La Intersindical hem denunciat MC MUTUAL a Inspecció de Treball


La Intersindical-CSC ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball contra l'empresa MC Mutual, que és la responsable de les contingències professionals de l'Institut Català de la Salut.
Denunciem que MC Mutual està fent cas omís de la normativa que deriva de l'article 6 del Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, conforme al qual les baixes per SARS-CoV-2 s'haurien de considerar contingències professionals. D'aquesta manera, considerem que s'estan vulnerant els drets laborals del personal de Gestió i Serveis que treballa tant a l’Hospital Dr. Josep Trueta com a la Gerència Territorial d’Atenció Primària de Girona.

La Intersindical de la Vall d’Hebron exigeix que no es privatitzi el servei de diagnòstic per a la imatge del nou Edifici Garbí

La secció sindical de la Intersindical a l’Hospital de la Vall d’Hebron exigeix que la gestió del diagnòstic per a la imatge del nou Edifici Garbí per a Covid19 recaigui en el CATSALUT i sigui gestionat per professionals de l’ICS

La secció sindical de La Intersindical vol fer pública la seva discrepància amb el canvi d’última d’hora de gestió dels TAC de Diagnòstic per a la imatge decidit a darrera hora pel Catsalut.

diumenge, 21 de febrer de 2021

Resolució provisional DPO 2020

Han estat publicitats els resultats de l’avaluació d’objectius corresponents a l’exercici 2020, incloent-hi el percentatge d’assoliment global i l’import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre l’import a percebre.
Els resultats provisionals poden ser consultats a:

dissabte, 6 de febrer de 2021

Permisos Eleccions 14F: Tot el que necessites saber com a personal de l'ICS

 


Podeu ampliar la informació a l'ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021, així com en la Circular 5/2006 de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

dijous, 4 de febrer de 2021

Als centres sanitaris, mascaretes homologades

CAL PROHIBIR LES MASCARETES CASOLANES I NO HOMOLOGADES ALS CENTRES DE PRIMÀRIA
CARTELLERA ACTUALITZADA ALS NOSTRES CONSULTORIS
El passat 26 de gener, els delegats de la Intersindical-CSC de Girona van presentar un problema preocupant a la Junta de Personal i és que els ciutadans puguin entrar als centres d’atenció primària amb tot tipus de mascaretes.

COVID19 – Malaltia professional per TOT el personal que treballa en centres sanitaris o sociosanitaris

La Intersindical-CSC vàrem iniciar una campanya durant el mes de setembre de 2020 demanant considerar malaltia professional per a tot el personal que treballa en centres sanitaris i sociosanitaris. 
Ens vàrem posar en contacte amb el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, la OIT (Organització Internacional del Treball) i el Ministerio de Trabajo. Crèiem i seguim creient que aquest greuge perjudicava de forma alarmant els drets de tot el personal. 

dijous, 28 de gener de 2021

Exigim l’aplicació del nou pacte de borsa de treball ja!

ESTANT VULNERANT ELS PRINCIPIS D'IGUALTAT, MÈRIT I CAPACITAT

Fa quasi bé dos anys que la borsa de treball està paralitzada, sense que l' ICS reaccioni davant la pluja de queixes que li arriben. La darrera baremació publicada és de data 15 de febrer de 2019, un fet totalment fora de tota lògica, tenint  en compte que l'ICS disposa de les eines tecnològiques i materials per tirar endavant el nou Pacte de borsa de treball.

S'ha de desencallar aquesta situació, que està perjudicant a tants professionals de la Sanitat catalana. L'ICS està contractant arbitràriament, el que posa en dubte, un cop més, la seva “excel·lència" i “exemplaritat".

Les eternes oposicions

Gener de l'any 2021. Milers de professionals de l'ICS segueixen esperant que el procés de resolució de les oposicions convocades l'any 2018 sigui finat i efectiu. Però no és la primera vegada que un procés de selecció s'eternitza d'aquesta manera. Tenim molts antecedents, massa. Però ara tenim l'agreujant de tenir un aplicatiu de borsa que no funciona des de fa mesos i on els contractes precaris i la manca de transparència en les contractacions fan créixer molt el descontent entre les persones treballadores de l'empresa.

Però això no acaba aquí. Darrera la publicació del DOGC de la darrera oferta pública de places s’ensuma una futura convocatòria d'oposicions, amb unes xifres de places ridícules en plena pandèmia i amb la gent encara sense saber si ha agafat plaça en les anteriors i si caldrà tornar-s’hi a presentar, tornar a pagar, tornar a estudiar... El solapament de processos, que tampoc no és nou, ens crea molt de neguit i incertesa.

Eleccions 14F, treballes aquest dia?


 

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

divendres, 22 de gener de 2021

Situació 2021: retorn paga pendent i DPO

Any 2021: un 55% de la paga extra pendent, corresponent a l’any 2014. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.

Increment salarial fixat pel 2021 d’un 0’9%.

DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre, consolidat ja el 2020.

Any 2022: el 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014.

dimecres, 20 de gener de 2021

Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS


 

Reconeixement de serveis prestats complement usuari Zelador/a per Carrera Professional GP Administratiu


L'Acord UAC, que modifica parcialment el II Acord en el seu punt 4 de l'apartat 6.1.4.1, obre la possibilitat al personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que hagi prestat serveis a les UAC a que pugui incorporar aquests serveis prestats a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per a l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu, sempre i quan acreditin la percepció del complement d'atenció a l'usuari. Així mateix, aquesta acreditació també serviria pels casos de promoció interna definitiva des de les categories de tècnic/ica en cures auxiliars d'infermeria i de zelador/a a les del G.P. Administratiu a efectes de serveis prestats per a la carrera professional de la nova categoria. 

La Intersindical denuncia agressions a professionals del CAP Josep Masdeval de Figueres

Aquest matí el personal del CAP Josep Masdevall de #Figueres hem denunciat la situació d'inseguretat i por que pateixen treballadors i usuàries d'aquest servei, així com la manca de voluntat de l'administració en la resolució del cas. Des de @LaIntersindical vam comunicar els fets exposats a la Junta de Personal d'Atenció Primària on hi assistia la Direcció d'Atenció Primària de Girona que, tot i tenir constància d'aquesta problemàtica, se'n van desentendre. Entenem que l'ICS ha de vetllar per la seguretat i benestar dels seus treballadors i per un entorn laboral digne, és per això que exigim implicació i responsabilitat en la presa de les mesures corresponents que resolguin aquesta situació. Volem que se'ns garanteixi, de forma immediata, un espai de treball i de convivència segur que vetlli per la dignitat i integritat de totes. A la sanitat, prou agressions! 

divendres, 15 de gener de 2021

Enlluernant l’opacitat a l’ICS

 

Els/les delegades de la Intersindical-CSC a les seccions sindicals de l’ICS vam engegar ara ja fa un any una sèrie de peticions relacionades amb l’accés a la informació pública per poder exercir de forma més eficient els nostres deures.

Entre d’altres, hem demanat, i hem aconseguit, els llistats de les borses de treball corresponents a la darrera baremació feta, és a dir, de la tant comentada baremació del mes de febrer de 2019 que en el moment de la redacció d’aquest article, encara no s’ha actualitzat, fet que pot vulnerar clarament els drets de les persones aspirants a llocs de treball temporal, especialment els interinatges.

dimecres, 13 de gener de 2021

Festes locals 2021

 


ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

Consulta la teva localitat

PERMISOS MODIFICATS EBEP 2021

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final que modifica el redactat dels articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)

Article 48

a) El permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 1er grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan sigui diferent localitat.

Quan es tracti de mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dintre del 2º grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies hàbils quan el cas es produeix dins la mateixa localitat i quatre dies hàbils quan sigui diferent localitat.