dijous, 29 de juliol de 2021

Cursos de Català, Anglès, Alemany i Francès amb la Universitat de Girona a preu especial

 


La primera setmana de setembre els afiliats i afiliades de la Intersindical us podreu apuntar als diferents nivells i llengües (Català, Anglès, Francès, Alemany) que oferta la Facultat de Llengües Modernes de l'Universitat de Girona a preu especial.

Anul·leu objectius DPO 2021 i pagueu el 100% al 2022!!


Demanem l'anul·lació dels objectius de les DPO 2021 i que es garanteixi el pagament del 100% al 2022 a tot el personal de Sanitat!

En situacions excepcionals, mesures excepcionals.

dimarts, 27 de juliol de 2021

Increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic i retorn paga extra 2014

 

El Govern de la Generalitat aprova el Decret llei 18/2021 per fer efectiu l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic

Com ja us vam avançar el passat 1 de juliol l’augment té efectes des de l’1 de gener de 2021, i s’aplicarà ja a la nòmina de setembre d'enguany.

Per altra banda, els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre d'enguany i el 45% restant durant el 2022.

Per una jubilació voluntària total o parcial als 60

 

La Llei 55/2003 de l’Estatut Marc estableix en el seu article 26 les modalitats de jubilació del personal estatutari, i contempla la jubilació voluntària, total o parcial, amb els requisits establerts en la legislació de la Seguretat Social.

La mateixa Llei dóna potestat a les Comunitats Autònomes per a establir, mitjançant un pla d’ordenació de recursos humans, els mecanismes pels quals el personal estatutari s’acollirà a aquestes modalitats de jubilació.

Malgrat això, la situació segueix bloquejada en aquests moments. Aquesta negativa és una bona mostra de miopia en política de recursos humans.

Per un costat es lamenten de l’alt índex d’absentisme i es queixen de la manca de professionals. Però tot això sense analitzar els problemes, les causes i les mesures a emprendre per a redreçar la situació.

Als centres sanitaris hi ha dues circumstàncies que cal tenir molt en compte, en el disseny de la política de RH a mitjà/llarg termini.

Aturem les externalitzacions a l'ICS i (re)publiquem els serveis!

 


dilluns, 26 de juliol de 2021

Balanç de la temporalitat a la GTCC de l'ICS en el període 15/02/2019 i 27/11/2020

 

Les delegades i delegats de la Intersindical a la Gerència Territorial Catalunya Central de l'ICS, vam encetar una bateria de peticions d'accés a informació pública al mes de juny de 2019, 2 mesos després d'incorporar-nos a la junta de personal , vista la desinformació a la que ens vèiem sotmesos i amb la finalitat de vigilar i controlar les condicions de treball.

Volem traslladar-vos l'anàlisi de la informació que tenim a data d'avui respecte els nomenaments provinents de la borsa de treball a la GTCC en el període 15/02/2019 i 27/11/2020. Atenció a les dades més rellevants

Modifiqueu Resolució 20/07/2021 de l'ICS! Igualtat de drets econòmics per a tot el personal!

 

Les delegades i els delegats de la Intersindical a l'ICS demanem la modificació immediata Resolució 20 de juliol de 2021 de la Directora Gerent de l'ICS

- No hi han professions deficitàries, sinó condicions laborals deficitàries.

- Tot el personal dels CAP, EAPP(presons), i centres hospitalaris és essencial, i per a fer front a la situació epidemiològica actual es necessita personal experimentat, però no només de medicina i infermeria.

dissabte, 24 de juliol de 2021

(DES)Informació a les Juntes de Personal de l'ICS, una malaltia crònica

 

La desinformació a les Juntes de Personal de l'ICS és una malaltia crònica.

Aquesta desinformació consisteix en donar dades agregades d'informació, per exemple de nomenaments, simplement el número de nomenaments per categoria i amb últim tall de la borsa per àmbit/SAP/hospital, informació que donen amb mesos de retard, i amb la qual les delegades i delegats de la Intersindical Sanitat ja hem comunicat a l'ICS en el sí de les juntes de personal que no podem treballar, i per tant no podem defensar de forma efectiva els drets laborals de les treballadores. 

dijous, 22 de juliol de 2021

Vacants generades per la Mobilitat Voluntària Oberta Permanent - Juliol 2021 - ICS


 

Resolució de l'ICS sobre l’adopció de mesures excepcionals en matèria de recursos humans per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19

 


Derogueu Instrucció 07/2020 del CatSalut! Prou maltractar el personal que treballa en centres sanitaris! Reforceu les plantilles, ara!

 Des del novembre del 2020 les empreses del Siscat poden:

-Suspendre el règim de jornada (inclosa la jornada complementaria). -Suspendre el regim de permisos -Suspendre la realització d’activitats docents. 

-Obligar a realitzar hores extres davant una situació de força major.   

-Denegar la concessió de nous permisos, llicencies, excedències, dies d’assumptes propis i vacances al personal sanitari en actiu. -Suspendre les vacances, els dies d'assumptes personals, els permisos i les llicències que estigui gaudint el personal. 

Ja n'hi ha prou! Derogueu Instrucció 07/2020! Prou maltractar el personal que treballa en centres sanitaris! Reforceu les plantilles, ara!

 
 
Si vols enganxar el cartell al teu centre de treball, el trobaras al següent link: PDFdimecres, 21 de juliol de 2021

No a la prova pilot personal administratiu dels CAP!

 

El passat mes de maig de 2021 va sortir publicada al DOGC una resolució de la consellera de Salut per a l'establiment d'una prova pilot relativa a les funcions de suport de determinat personal administratiu en centres d'Atenció Primària.

Des de Sanitat Intersindical sempre hem defensat la concreció de la figura de l'administratiu sanitari i una major definició de les tasques del col·lectiu però amb aquesta prova pilot, sense una formació degudament acreditada i sense cap millora laboral ni retributiva, pot provocar que el personal administratiu dels CAP (auxiliars administratives) assumim funcions amb les que no estarem cobertes legalment ni justament retribuïdes.

dimarts, 20 de juliol de 2021

Prou maltractar el personal que treballa en centres sanitaris! Reforceu les plantilles, ara!

 

El passat mes de novembre de 2020 us vam informar que el Servei Català de la Salut va aprovar la Instrucció 07/2020 que permet la suspensió de drets relatius a jornada de treball ordinària i complementària, així com els relatius als períodes de descans.

DPO justes per al 2021

A la darrera Mesa Sectorial, 09/07/2021, l’ICS va manifestar que s’anul·larien els objectius no assolibles per culpa de la pandèmia. Poc més de 10 dies després, ja corren rumors que volen fer signar DPO obviant del tot la pandèmia, com si l’activitat assistencial estigués tornant a la normalitat.
Fa 5 dies, Gemma Craywinckel, directora del CatSalut va dir que:

dilluns, 12 de juliol de 2021

Resum Mesa Sectorial 09/07/2021

Processos de selecció

Accedeix a l’actualització dels processos selectius facilitada per l’ICS, el qual espera que amb la implantació d’Ingesta s’escurcin els terminis. Tenint en compte que estem amb processos selectius oberts el 2018, alguns dels quals finalitzaran el 2022, sobren les paraules.

Acord reducció abús temporalitat 2021


Al 2017 i 2018, el Gobierno de España i els sindicats espanyols majoritaris de la Funció Pública van acordar una sèrie de mesures amb l’objectiu de reduir la taxa de personal temporal a les Administracions a uns percentatges inferiors al 8%.
Actualment aquesta tassa volta el 28%, unes 800.000 persones interines, de les quals unes 90.000 a Catalunya, on el 40% de les persones treballadores de la Generalitat són temporals. A la sanitat de Catalunya el percentatge de personal temporal supera el 50%, si comptem vinculació interina i laboral temporal.

Seguiment Processos Selecció 09/07/2021

 


dijous, 8 de juliol de 2021

Com obtenir la màxima puntuació per cursos, tallers i seminaris

 

Els delegats i delegades de la Intersindical a l'ICS considerem que moltes de les activitats formatives que actualment es puntuen en la borsa de l'ICS no garanteixen una formació adequada, però el barem de l'acord vigent de la borsa de treball entre l'ICS i els sindicats signants els té en compte. 

Per això, nosaltres t'assessorem perquè puguis obtenir la màxima puntuació en les millors condicions possibles i puguis escalar posicions de la forma més ràpida

Si vols saber com obtenir la màxima puntuació en l'apartat cursos, tallers i seminaris de la baremació de processos de selecció temporal i fixa de l'ICS consulta les nostres Recomanacions i guia pràctica. 

Consulta la nostra formació (ACTIC i Català) a https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/formacio.htmlPodràs obtenir fins a 10 punts addicionals en la borsa de treball.

No perdis el 15% de la puntuació dela borsa de treball

dimecres, 7 de juliol de 2021

No perdis el 15% de la puntuació de la borsa de treball

 

Si no vols perdre fins a un 15% de la teva puntuació en la Borsa de Treball actual de l'ICS, comprova al SGRH que t'hagin avaluat (apartat Qüestionaris d'Avaluació del mòdul Gestió de l'Acompliment) i que tinguis la puntuació corresponent a en la darrera baremació de la borsa de treball (apartat Informes d'avaluació (mitjana ponderada del temps treballat entre els informes) del detall de la baremació(Selecció i provisió | Selecció temporal | Consultes)). En cas que no t'hagin avaluat demana al teu o la teva comandament que realitzi la teva avaluació o que vetlli perquè la realitzi la persona responsable al més aviat possible.

Recorda que tots els períodes d'ocupació dels treballadors temporals de l'ICS poden ser avaluats

La Intersindical insta als partits catalans al Congrés a votar contra el decret de reducció de la temporalitat a les administracions

Respecte el Pla per reduïr la temporalitat a les administracions públiques signat pel Ministerio de Política Territorial y Función Pública i les centrals sindicals CCOO; UGT i CSIF, des de la Intersindical ESTEM EN DESACORD amb els acords signats, considerem que no són una solució òptima a l'estabilització de les plantilles ni una correcta planificació de futur que permeti reduir la precarietat a l’administració pública.

1. Els nous processos d’estabilització, plantejats pel personal amb més de 3 anys de permanència abans de 31/12/2020, no impliquen cap canvi substancial respecte anteriors processos d’estabilització i segueix posant en perill el coneixement i l’experiència de moltes persones interines amb les places ocupades amb abús de temporalitat en l'actualitat.

El Congreso reconeix la Covid com a malaltia professional per al personal de neteja i manteniment que treballa en centres sanitaris i sociosanitaris

La comissió de Sanitat i Consum del congrés espanyol va aprovar, a instàncies de la Intersindical, la proposició no de Llei (PNL) per incloure al personal de neteja i de manteniment de tots els centres sanitaris i sociosanitaris en la relació de col·lectius que tenen reconeguts els contagi per Covid-19 com a malaltia professional independentment de la seva modalitat de contractació, encara que siguin empreses subcontractades. La PNL va ser aprovada el passat 7 de juny a proposta del PDeCAT.

dijous, 1 de juliol de 2021

Reunió Mesa de la Funció Pública 1 juliol 2021

INCREMENT RETRIBUTIU PER AL 2021

A la reunió de la Mesa General de Negociació que s’està celebrant en aquests moments, el Govern ha confirmat que té previst abonar l'increment retributiu del 0,9% que recull la Ley de Presupuestos del Estado, a la nòmina del proper mes de setembre. Amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest 2021.

RETORN DE LA PAGA EXTRA 2014

A la mateixa reunió el Govern ha confirmat que el 55% de la Paga Extra de 2014 (1r tram de pagament) serà abonat com a màxim a la nòmina del mes novembre.

dimecres, 16 de juny de 2021

Arriben nous aires a l'Hospital Comarcal del Pallars!

 

Arriben aires nous a l'Hospital Comarcal del Pallars!!@LaIntersindical hem presentat candidatura a les eleccions sindicals del proper 22 de juny. Mou-te amb nosaltres! A Sanitat, totes les professionals #Som1Equip i amb tu #SeremMésForts 

dimarts, 1 de juny de 2021

La Sanitat pública com a mesura de totes les coses

El proper conseller de Sanitat arrancarà el seu mandat amb molts deures pendents. L’erosió provocada per les successives crisis econòmiques i sanitàries fan, ara ja inajornable reparar i engrandir la nostra sanitat pública de forma urgent. El desballestament recurrent de l’estat del benestar a l’Estat Español i per l’infrafinançament català urgeix un clar i nítid canvi.

La crisi del coronavirus ha demostrat dues coses: (1)Que les successives retallades han provocat que no tinguem la sanitat que ens mereixem i que tinguem els professionals que treballen als centres sanitaris asfixiats i (2) que una societat amb una òptima sanitat suportat molt millor aquests embats i per tant pot arribar a salvar l’economia.
Un estat que té com a prioritats salvar l’IBEX, la Banca i els Castors ha deixat a la seva sort un dels pilars de l’estat del benestar, que és la Sanitat Pública.

dilluns, 17 de maig de 2021

Carrera professional 2020: resultats provisionals i al·legacions

 

El passat 14 de maig de 2021 l'ICS va bolcar al SGRH els resultats provisionals de la campanya de la carrera professional 2020 (sol·licitada al 2019) i es va obrir el termini per presentar al·legacions, que comença a partir del dilluns dia 17 de maig de 2021 i finalitza el divendres 28 de maig de 2021. Trobem a faltar que en la resolució provisional no s'indiqui el nombre de crèdits obtinguts en cadascun dels factors dels nivells atorgats ni tampoc la puntuació total de crèdits.

Us adjuntem unes captures de pantalla amb el procés que podeu seguir per a consultar el resultat provisionals del/s nivell/s que vau sol·licitar:

Un dia qualsevol a l'ICS

Amb pandèmia o sense, els professionals de l'ICS comencen la seva jornada sempre així: #tecnològicamentdunaltreepòca
 

 

divendres, 7 de maig de 2021

Resum Mesa Sectorial 07/05/2021

Borsa de treball

L'ICS està atenent les al·legacions presentades per les persones afectades i  esmenant les errades i altres incidències que s'han produït arran la baremació del 15/04/2021, i proposen fer una nova baremació entre la 2ª i 3ª setmana de maig de 2021. La següent valoració tal i com s'estableix en el vulnerat pacte, es realitzarà entre juliol i desembre de 2021.

L'ICS està desfasat tecnològicament dos segles amb les aplicacions de gestió de persones (especialment els mòduls de Borsa, DPO i Carrera Professional del SGRH). La borsa de treball s'hauria d'actualitzar forma automàtica i permanent per cada actualització de dades de qualsevol de les persones candidates, d'acord amb els principis relatius al tractament de dades personals, però l'SGRH no és precisament oli en un llum.

Carrera Professional

La setmana del 10 al 14 de maig de 2021 es publicaran les resolucions provisionals de la campanya de 2019. Segons el procediment les persones interessades tindran 10 dies per a presentar al·legacions als resultats provisionals. La previsió per a l'abonament amb efectes retroactius al mes de gener és la nòmina del mes de juny de 2021

Seguiment Processos Selecció 07/05/2021

 


dimarts, 4 de maig de 2021

Demanem més oferta formativa per al personal GiS a la GTCC

 


L'equip de delegades de Sanitat Intersindical a Catalunya Central,
hem pogut constatar que els dos darrers anys, del 2019 al 2020, (1) ha augmentat molt el nombre de cursos en modalitat virtual, (2) que arran de la pandèmia covid-19, tot i haver-hi un augment considerable de la plantilla temporal (aproximadament d'un 20%), va disminuir l'assistència als cursos, i (3) que clarament hi ha hagut una baixa oferta de formació específicament dirigida al personal de gestió i serveis (GIS) de la GTCC.

Les dades parlen per elles mateixes. Si bé durant el 2020 un 22% dels cursos estaven dirigits a categories professionals que pertanyen a l'àrea funcional sanitària, només un 9% estaven dirigits a categories de l'àrea funcional de gestió i serveis. És a dir, es van oferir més del doble de cursos al personal sanitari que al personal GISDurant el 2019, la diferència era encara més gran, l'oferta formativa al personal sanitari era cinc vegades més àmplia que l'oferta dirigida al personal GIS.

dilluns, 3 de maig de 2021

L'ICS ha baremat (15/04/2021), per fi!

 

El passat dijous 15 d'abril de 2021 l'ICS va actualitzar la Borsa de Treball. Inicialment, segons l'actual Pacte, la borsa havia d'actualitzar-se en el mes d'abril de 2020 però els terminis es van veure afectats, malauradament, per la pitjor crisi sanitària de la nostra recent història. Tot i així, comptant l'ampliació de terminis, aquesta primera baremació s'havia d'haver produït en el mes d'agost de 2020, però l'ICS va incomplir els terminis. Així doncs, un any després de la data prevista, l'ICS ha baremat, per fi!.

dimecres, 28 d’abril de 2021

No deixis que posin en perill la teva salut


 

28A Salut en el treball: Mirant enrere i afrontant el futur

Sóc infermera d’Atenció Primària d’un CAP de Barcelona Ciutat. L’afectació de la pandèmia a la salut laboral en el meu àmbit de treball suposo que serà semblant a  com ha afectat a molts/es de vosaltres en el vostre àmbit de treball.

Vam afrontar l’inici de la pandèmia amb incredulitat sobre què estava passant, amb desconeixement de la magnitud que aquesta arribaria  a agafar, i amb  la incertesa sobre quan i com ens en sortiríem d’aquest malson, però amb la certesa de què ens en sortirem.

L’acumulació de casos positius, de càrrega assistencial i d’hores de feina, juntament amb la manca de material, d’informació, de coneixement de com es comportava la malaltia i com tractar-la, feia que l’única manera d’afrontar la situació fos amb el nostre esforç i deixant-nos-hi la salut.

divendres, 23 d’abril de 2021

Més Teletreball a l'ICS

Des de la Intersindical demanem que es reguli el teletreball a l’ICS. El teletreball ha vingut per quedar-se i l’ICS no pot ser aliè als temps que venen. La gran majoria d’empreses i administracions ja estan implantant polítiques i normes sobre el teletreball que són avantatjoses per a totes les parts. Però l’ICS no ho està fent i existeixen moltes tasques que les professionals de l’ICS poden fer remotament, evitant desplaçaments i la pèrdua de temps que comporten.

Coses a destacar:

+TELETREBALL VOLUNTARI
+2 DIES/SETMANA
+FACILITA CONCILIACIÓ FAMILIAR
+ALLIBERA ESPAIS ALS CENTRE
-EVITA DESPLAÇAMENTS INNECESARIS I INEFICIENTS
+EQUIPAMENT NECESSARI DISPONIBLE

A més, ja existeix una base jurídica sobre el teletreball a les administracions publiques catalanes, el Decret 77/2020, de 4 d'agost, https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/77 https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/El-Teletreball-a-lAdministracio-de-la-Generalitat/  
La solució per a que tota persona pugui fer teletreball, fins hi tot aquelles que no disposen de l’equipament necessari o bé sigui obsolet, pot ser que cada centre sanitari disposi d’un estoc suficient de portàtils i telèfons mòbils per a cedir a les persones que ho necessitin. Aquesta mesura facilita el teletreball per a tots els col·lectius i fa que no hi hagi excusa per a no oferir la possibilitat de fer teletreball, facilitar la conciliació laboral i familiar i alliberar espais, tant necessaris com són.
A la Disposició Addicional tercera parla també d’espais de Cotreball. A l’ICS tenim l’oportunitat de interrelacionar el personal facilitant que, en el cas de tenir un CAP més a la vora del teu domicili, puguis teletreballar des d’allí, tal com diu el decret: “2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l'apropament de les seus de treball al domicili del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre els empleats públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.” En aquest cas, els CAP haurien de disposar de sales àmplies amb equips preparats per facilitar el teletreball.
A més, el Decret explicita que el teletreball pot ser de 2 dies per setmana i excepcionalment pels següents motius:
a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim de teletreball. En el cas de l’ICS quan és facin domiciliàries.
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball.
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d'emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de sol·licitud prèvia i d'acord amb les instruccions que la Secretaria d'Administració i Funció Pública publiqui amb aquest efecte.dilluns, 19 d’abril de 2021

Despertem-nos!


Publiquem pel seu interès aquesta carta difosa per FoCAP

Per la nostra salut: despertem-nos i despertem-los!

Sóc metgessa de família d’un CAP a Barcelona i escric per fer veure una situació que està tristament amagada i que em temo que, com no canviï aviat, tindrà conseqüències greus. 

Ara com ara l’atenció primària té la seva activitat assistencial presencial pràcticament aturada des de fa un any. S’entén que en els primers mesos de la pandèmia totes haguéssim d’actuar de la manera que ho vam fer; centrant-nos en l’atenció a la COVID mentre evitàvem el tancament dels ambulatoris (com es va suggerir en un principi). 

Però a data d’avui a la majoria dels CAPs de Catalunya l´activitat assistencial presencial continua absolutament limitada amb la pèrdua de l’atenció habitual pel professional de referència (longitudinalitat) i el canvi a una telefònica o telemàtica. Tot això ja està comportant problemes de salut greus a la ciutadania; retards diagnòstics, iatrogènia o empitjorament en els paràmetres de salut general de la població en un context d’inequitat per al ciutadà, ja que cada CAP actua de manera diferent. 

dijous, 8 d’abril de 2021

Previsió processos Selecció ICS març 2021


STOP Agressions: Exigim seguretat en els CAP ja!


La realitat és que en els nostres centres d'atenció primària també atenem persones que són agressives, en moltes ocasions conegudes per l'equip i a vegades de procedència totalment desconeguda, que ens agredeixen no només verbalment sinó també físicament i psicològicament. Cal fer èmfasi que els CUAP funcionen ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any i que normalment estan ubicats en CAP urbans o semi-urbans amb un abast territorial i poblacional ampli de més d'una ABS. En moltes ocasions, com hem comunicat prèviament tots els actors socials de les diferents Juntes de Personal a les persones responsables, el personal dels CAP i especialment el personal ubicat a admissions i triatge està massa exposat a persones potencialment agressores.  

dimecres, 7 d’abril de 2021

Manifest Internacional per la Vida


Amb motiu del dia mundial de la Salut, la sectorial de Sanitat de la Intersindical ens sumem al Manifest Internacional per la vida fet per l’Assemblea Internacional dels Pobles.

Manifest Internacional per la Vida
Assemblea Internacional dels Pobles
2021.04.07

dimecres, 31 de març de 2021

Informatiu Convocatòria ICS DSI-Lliure-2018

 

INFORMATIU CONVOCATÒRIES OBERTES DE SELECCIÓ FIXA DE L'ICS
Convocatòria núm. de registre: DSI-Lliure-2018 (+)
Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITÀRIA EN INFERMERIA

Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs (+)

  • Barem: Abans de presentar mèrits, consulteu el barem de la convocatòria DSI-Lliure-2018 (+)

  • Terminis: S'obre el termini del 15 de Març al 14 de Maig de 2021 per a reservar cita prèvia i presentar la documentació.

Aconseguim que l'ICS publiqui els nomenaments provinents de la Borsa de Treball

Arran de les reclamacions de l'equip de delegats i delegades de la Intersindical presentades a la Generalitat, s'han començat a publicar en l'apartat Nomenaments mensuals de borsa de treball de la secció Personal de la web de transparència de l'ICS, els nomenaments provinents de la Borsa de Treball.

Resultats de l'enquesta sobre condicions de treball durant la COVID-19 a ICS Catalunya Central

El passat mes de desembre del 2020 la secció sindical de la Intersindical a la GTCC vam enviar una enquesta amb 30 preguntes dirigides a valorar la idoneïtat de la situació i de les condicions laborals bàsiques durant la pandèmia de la COVID-19 de les professionals de la Gerència Territorial de Catalunya Central.


Un 77% de les persones enquestades treballa a l'àrea sanitària i el 23% restant ho fa en l'àrea de gestió i serveis. 

La distribució dels percentatges del servei del lloc de treball de les persones enquestades és gairebé idèntica a les dades reals de la plantilla de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Una vegada obtinguts els resultats, i havent comprovat que la mida de la mostra és l'adequada, fem el següent anàlisi  dels resultats:

dissabte, 13 de març de 2021

El gran mal de la sanitat: la temporalitat

Un dels grans greuges que patim els qui treballem en algun sector de l'Administració és el trobar-nos per sota de Polònia quan parlem de temporalitat en el sector públic. Especialment preocupant és quan parlem d'Educació i Sanitat, que mostren unes xifres de professionals temporals molt més elevades que d'altres sectors. 
Tampoc s'explica el tant per cent tan elevat que patim a les comunitats autònomes (30%) en relació a l'Administració Central (8%). Com era d'esperar, aquests resultats han provocat una resposta contundent per part de la Unió Europea; a canvi de fons europeus s'haurà de frenar aquesta gran taxa de temporal.
D'acord a l'article 9.3 de l'Estatut Marc, que regula el nomenament de personal estatutari eventual, no s'estableixen limitacions a la durada dels nomenaments d'eventualitat ni a les seves renovacions, ni tampoc imposa cap obligació a l'Administració de crear llocs estructurals addicionals per posar fi al nomenament de personal eventual. De fet, en el cas que l'Administració decideixi lliurement crear aquests llocs, se li permet procedir a la seva provisió mitjançant el nomenament de personal estatutari temporal interí, de manera que la situació de precarietat dels treballadors perdura, esdevé permanent, mentre que l'Estat membre de què es tracta té un dèficit estructural de llocs fixos en el sector públic. Per això, cal deixar d'amortitzar places;  els professionals que desenvolupen un treball estructural ho han de fer amb plaça fixa i l'Administració ha de garantir les corresponents convocatòries de selecció fixa.

divendres, 12 de març de 2021

Intersindical ICS, compromeses amb la transparència


Tot i que l'ICS segueix entossudit, 
amb la connivència d'un sindicat del règim del 78, en no donar-nos la informació que demanem respecte els nomenaments provinents de la borsa de treball com a representants dels treballadors/es, les conclusions de l'APDCat són rotundes: 

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés a les dades sol·licitades.

Per altra banda, cal fer esment que la disposició addicional desena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, també preveu l'interès legítim com a base legitimadora per a accedir a una informació de què disposa l’Administració i que conté dades personals de tercers.

dijous, 11 de març de 2021

Vacunació Covid19 Infermeria a punt de la saturació

Reproduïm la nota de l'equip de treball d'Infermeria de la Subsectorial de l'ICS a la Intersindical. 

Davant la campanya de vacunació més gran de tots els temps, en la qual hi ha dipositada moltes esperances de gran part de la població mundial, creiem que hi ha un grup que està especialment dedicat i implicat com som les professionals d’infermeria.